درباره ما

وبسایت Exfast.ir در زمینه خرید و فروش پولهای الکترونیک یا پولهای اینترنتی است. در حال حاضر امکان خرید و فروش پولهای الکترونیک وبمانی ، پرفکت مانی، اسکریل، نتلرو بیت کوین  در سایت فراهم است و در آینده نزدیک بسته به میزان تقاضا، امکان خرید و فروش سایر پولهای الکترونیک نیز فراهم خواهد شد.