شماره حساب های ما

دقت داشته باشید که طبق قوانین کاری ما واریز وجه توسط حساب فردی به غیر از خود شما غیر قانونی می باشد و در صورت رخ دادن مبلغ واریزی شما به مدت یک هفته بلوکه و سپس به همان حساب فرستنده با کسر کارمزدهای انتقال مسترد خواهد شد. 
بدیهی است در صورت تکرار این اتفاق برای بار دوم حساب کاربری شما بلوکه خواهد شد. 


شماره حساب ریالی: 
بانک سپه
شماره کارت:5892101031769603
شماره حساب:1400300646208
شماره شبا:IR070150000001400300646208

شماره کیف وبمانی:
WMID:407251519066
Z304037234319

شماره حساب پرفکت مانی:
U6700001

برای اطلاع از شماره و ایمیل حساب های نتلر و اسکریل با پشتیبانی تلگرام در تماس باشید.